Aktualności

O zagrożeniach w sieci

Główny cel jaki przyświecał tym spotkaniom to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Tym razem policjantka zajmująca się na co dzień profilaktyką spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 351.

Spotkania propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, stosowania agresji i przemocy wobec innych, udziału w niebezpiecznych zabawach, sięgania po środki uzależniające, dopalacze. Policjantka rozmawiała o cyberbezpieczeństwie, uwrażliwiała na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach społecznościowych.

St. post. Aleksandra Ziółkowska została bardzo życzliwie przyjęta przez uczniów, którzy ochoczo współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel wolskiej delegatury biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który przekazał uczniom odblaski. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się jako osoba, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc, a nasi uczniowie zabłysną przykładem bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią.

nadkom. Marta Sulowska

  • Na zdjęciu widoczna umundurowana policjantka i uczniowie.
    Spotkanie z uczniami
  • Na zdjęciu widoczna umundurowana policjantka i uczniowie.
    Spotkanie z uczniami
Powrót na górę strony