Aktualności

Spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 20.01.2023

Główny cel jaki przyświecał tym spotkaniom to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach.

12 spotkań, które odbyły się w wolskiej szkole średniej propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, stosowania agresji i przemocy wobec innych, udziału w niebezpiecznych zabawach, sięgania po środki uzależniające. Policjantka rozmawiała o cyberbezpieczeństwie, uwrażliwiała na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach społecznościowych.

Prowadzone pogadanki były doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze.

Powrót na górę strony