Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych

W piątek w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego przy ulicy Okopowej 55a odbył się szkolny przegląd musztry klas pierwszych. W przeglądzie udział wzięły klasy policyjne, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Klasa policyjna, pod patronatem Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV, zdobyła pierwsze miejsce.

Innowacyjność programu „klasy policyjnej” polega na rozszerzeniu edukacji o wiedzę z zakresu prawa, profilaktyki i prewencji kryminalnej. Młodzież ucząca się w tych klasach ma możliwość przyjrzenia się służbie w Policji. Uczniowie mogą kontynuować dalszą naukę na kierunkach związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

W piątek odbył się szkolny przegląd musztry klas policyjnych, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Niezwykle podniosła atmosfera oraz zmagania uczniów pozwoliły na wyłonienie pierwszego miejsca, które zdobyła klasa policyjna. Wyłoniono również najlepszego dowódcę. Przeglądzie musztry przyglądał się Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo podkom. Jakub Słobodzin oraz policjantki z Sekcji ds doboru Wydziału Prewencji KSP. Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

nadkom. Marta Sulowska/ea

 • Ba zdjęciu widać umundurowanego policjanta i kobietę.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać trzy medale.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane i nieumundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane i nieumundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane i nieumundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane i nieumundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
 • Na zdjęciu widać osoby umundurowane i nieumundurowane.
  Uczestniczyliśmy w przeglądzie musztry klas mundurowych
Powrót na górę strony