Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O służbie w Policji i nie tylko - spotkanie z wolskimi uczniami

Data publikacji 25.09.2019

Policjantka z zespołu profilaktyki wolskiej komendy spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 350 w klasach siódmych, aby porozmawiać o zagrożeniach. Opowiedziała im również o służbie w Policji, o tym czym zajmują się policjanci i z jakiego wyposażenia korzystają podczas patrolu.

Policjantka z zespołu prewencji kryminalnej uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 350 w klasach siódmych, aby porozmawiać z uczniami na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Nadkom. Joanna Malina przypomniała między innymi o zagrożeniach, a także poruszyła m.in. kwestię odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policjantka przypomniała o założeniach kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Omówiła zagrożenia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Spotkanie to było dobrą okazją, aby opowiedzieć uczniom o służbie w Policji, zachęcając do podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

ms

Powrót na górę strony