Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta

Wczoraj w warszawskim Centrum Expo XXI odbyły się Targi Pracy, podczas których nadkom. Joanna Malina z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przeprowadziła wykład pt. „Podróżą przez świat współczesnych patologii społecznych”, przybliżając zakres policyjnych działań, a zarazem promując zawód policjanta. Podczas targów wystawione zostało stanowisko Komendy Stołecznej Policji, gdzie funkcjonariusze udzielali rad i wskazówek na temat procesu rekrutacji do służby w Policji.

Wczoraj w warszawskim Centrum Expo XXI odbyły się Targi Pracy. W trakcie Targów Pracy policjantka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV nadkom. Joanna Malina przeprowadziła wykład pt. „Podróżą przez świat współczesnych patologii społecznych”. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie naszych działań i promocja zawodu policjanta. Policjantka zorganizowała również konkurs wraz z upominkami, który cieszył się zainteresowaniem słuchaczy.

Pracownicy i funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji zorganizowali stanowisko informacyjne. Chętni mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat procedur związanych z przyjęciem do pracy. Promowano nie tylko dobór do służby, ale i do pracy na stanowiskach cywilnych. Odpowiadali na pytania dotyczące warunków pracy i rekrutacji, przekazywali ulotki i foldery. Policjanci informowali, gdzie i w jakim terminie należy złożyć stosowne dokumenty, aby ubiegać się o pracę w Policji. 

Przypominamy, że o przyjęcie do Policji może ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca nieposzlakowaną opinię, niekarana i korzystająca z pełni praw publicznych oraz posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.

Link: INFORMACJA O NABORZE

http://www.policja.waw.pl/pl/praca-w-policji/nabo/52157,INFORMACJA-O-NABORZE.html

kom. M. Sulowska/mb

 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
 • Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
  Targi Pracy w warszawskim Centrum Expo XXI - promocja Policji i zawodu policjanta
Powrót na górę strony