Wydział Kryminalny

 

Naczelnik

nadkom. Rafał Dąbek

Zastępca Naczelnika

podkom. Karol Cacko

     

 

01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36

tel. sekretariat: 47 723-94-16, 22 603-94-17, fax. 47 723-84-90

tel. dyżurny: 47 723-94-50

fax. 47 723-64-14

 

Powrót na górę strony