Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik

nadkom. Maciej Kościesza

Zastępca Naczelnika

kom. Dariusz Czarnecki

 

 

 

 
01-317 Warszawa, ul. Raginisa 4
sekretariat tel.: 47 723-25-75 fax. 47 723-64-33
tel. dyżurny: 47 723-25-88, 47 723-25-80
fax: 47 723-64-33
Powrót na górę strony